Informace o technické infrastruktuře pro ORP Žďár nad Sázavou

Zveřejnění dálkovým přístupem dat a informací podle § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Jedná se o informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona.

ČD - Telematika a. s.

 

Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

 

ČEZ Distribuce, a. s.

 

E.ON Česká republika, s.r.o.

 

itself s. r. o.

 

Krajský úřad Kraje Vysočina

 

MO - ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

 

Obec Sazomín

 

RWE GasNet, s.r.o.

 

Správa železniční dopravní cesty s.o.

 

Telefónica Czech Republic, a.s.

 

VAS, a.s.

 

Velké Dářko, s.r.o.