Informace o technické infrastruktuře pro ORP Žďár nad Sázavou

Zveřejnění dálkovým přístupem dat a informací podle § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Jedná se o informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona.

ČD - Telematika a. s.

 

ČEPS, a. s.

 

České Radiokomunikace, a. s. 

 

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.

 

ČEZ Distribuce, a. s.

 

E.ON Česká republika, s. r. o.

 

itself, s. r. o.

 

Krajský úřad Kraje Vysočina

 

MO - ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

 

Obec Sazomín

 

PODA, a. s.

 

První telefonní společnost, s. r. o.

 

Quantum, a. s.

 

RWE GasNet, s. r. o.

 

Správa železniční dopravní cesty s. o.

 

Telefónica Czech Republic, a. s.

 

VAS, a. s.

 

Velké Dářko, s. r. o.