Zásady transparentnosti města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 9. 9. 2015

Dokument zahrnuje pravidla pro transparentní rozhodování orgánů města, zveřejňování smluv a dalších informací a naplnění těchto zásad. Od jejich zavedení si slibujeme zvýšení důvěryhodnosti v politiku a správu věcí veřejných, zvýšení informovanosti občanů a města jako nejefektivnějšího prostředku k získání zpětné vazby a také rozšíření možnosti občanů města zapojit se do jeho správy. V neposlední řadě je vnímáme jako efektivní nástroj prevence korupce a klientelismu.

Zásady transparentnosti města Žďáru nad Sázavou