„Aktivní vícegenerační park – odpočinek lidí bez rozdílu věku“ Farská humna ve Žďáře nad Sázavou

LOGO Evropská unie - Evropský fonf pro regionální rozvoj - Investice do vaší budoucnosti

LOGO Kraj Vysočina

Navržený park se nachází na ploše, která řadu let sloužila jako skládka stavební suti, je v těsné blízkosti náměstí města Žďáru n.S. a navazuje na historické jádro kolem staré radnice, kostela a fary.

Farská humna se nachází na pěší trase od největšího podniku ve městě Žďárských strojíren a sléváren do centra města. Úpravou na vícegenerační park je tato plocha zapojena do pěších a cyklistických tras a umožní odpočinek jak občanů města, tak i návštěvníkům centra.

Na ploše byly provedeny terénní a sadové úpravy. Došlo k vybudování cestní sítě pro pěší i cyklisty, která vede k řece Sázavě. Spolu s úpravami území na park je posíleno parkování vybudováním parkoviště u bývalé vodárny a dalších míst pod objektem restaurace.

Sadové úpravy parku jsou tvořeny výsadbou okrasných stromů a keřových skupin. V prostoru kolem břehu řeky Sázavy je pak ponechán břehový porost mezi řekou a obslužnou komunikací. Městský mobiliář, lavičky a odpadkové koše, je rozmístěn podél pěších komunikací.

Stavba parku si vyžádala přeložku kabelu NN a přestavbu úseku dešťové kanalizace pod navrhovaným parkovištěm u vodárny.

 

Obrázek Farská humna - po kliknutí se zobrazí velký obrázek

Termín realizace: listopad 2008 – listopad 2009
Projektant: Ing. Matýsek – Uniprojekt, Žďár nad Sázavou
Dodavatel stavby: VHS Žďár nad Sázavou
Náklad stavby: 11.700 tis. Kč
Dotace: 7.993 tis. Kč

Fotografie z parku - po kliknutí se otevře větší fotografie

Fotografie 2 z parku - po kliknutí se otevře větší fotografie

Fotografie 3 z parku - po kliknutí se otevře větší fotografie