Autobusová zastávka Radonín

Město Žďár nad Sázavou v rámci zlepšování kvality cestování ve městě a místních částech realizovalo akci : Autobusová zastávka Radonín.

V rámci akce byla provedena pokládka zámkové dlažby pod čekárnou autobusu a nainstalována nová čekárna.

 

Na finančních nákladech akce se podílel Kraj Vysočina v rámci grantového programu: Bezpečná silnice 2017.

Fond Vysočiny