Cyklostezka Jamská

Město Žďár nad Sázavou v rámci postupného rozšiřování cyklistických stezek ve městě zadalo vypracování projektové dokumentace na bezpečné komunikační propojení města přes průmyslovou zónu směrem k chatové oblasti Krejdy.  Projektovou dokumentaci na akci Cyklostezka Jamská zpracovala firma OPTIMA spol. s r. o. z Vysokého Mýta, jedná se o dokumentaci k územnímu řízení i ke stavebnímu povolení.  

Cyklostezka je navržena podél komunikace III. třídy a řeší nadjezd komunikace a železniční trati Žďár – Nové Město na Moravě.

Na finančních nákladech akce se podílel Kraj Vysočina v rámci grantového programu: Cyklodoprava a cykloturistika 2016.

Fond Vysočiny