O eGON centru

Implementace eGovernmentu bude dlouhodobý proces, který je nutno zajistit potřebnou technologickou a personální kapacitou na úrovni obcí s rozšířenou působností, tzv. eGON centry, které budou tuto činnost spádově zajišťovat pro obce s pověřeným obecním úřadem a pro obce základního typu.

„eGON centra“ budou působit zejména v následujících oblastech:

Technologické centrum

Implementace eGovernmentu vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro zpracování klíčových dat základních registrů a dalších aplikací (např. spisových služeb, CzechPOINT@home a dalších) na úrovni obce s rozšířenou působností, která tak získá výrazně regionální charakter. Centrum vznikne po první etapě implementace, bude postupně rozšiřováno s implementací nových funkcí. Prostřednictvím vzdělávání budou získány cenné poznatky o situaci ve správním obvodu.

Administrativní centrum

Zajišťuje přípravu a administraci žádostí o prostředky z EU. Podílí se na propagaci eGovernmentu a Smart Administration v území, která bude zabezpečena dle připravované komunikační strategie Ministerstva vnitra.

Vzdělávací centrum

Zajišťuje vzdělávání v eGovernmentu včetně podpory implementace systému. Činnost vzdělávacího centra v OPR Žďár nad Sázavou je od 1. 7. 2010 realizována prostřednictvím projektu „Vzdělávání v eGon Centru Žďár nad Sázavou“.

Součástí vzdělávání bude centrální eLearningový systém (LMS ELEV), využívaný zdarma celou veřejnou správou.

Vzdělávání v eGovernmentu metodicky řídí Institut pro místní správu Praha a to:

  • zajištěním školení manažerů vzdělávání a školitelů v eGovernmentu,
  • vytvořením vzorových vzdělávacích programů,
  • poskytnutím a správou LMS ELEV.

Ke stažení

Užitečné odkazy

 

Logo - evropský sociální fond - EVROPSKÁ UNIE    Logo  - OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST    Logo - PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST - www.esfcr.cz

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.