O eGovernmentu

Panáček EGONPojmem eGovernment se označuje možnost komunikace s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě a veškeré procesy s tím související, tj. zejména tvorba příslušné legislativy a přechod úřadů na elektronickou verzi vedení agendy.

Cílem eGovernmentu je především usnadnit styk veřejnosti s úřady, zejména z hlediska úspory času a měl by zajistit větší efektivitu fungování úřadů.

Cílem eGovernmentu je moderní, přátelský a efektivní úřad, který bude znamenat konec dlouhých hodin čekání ve frontách na úřadech, elektronickou komunikaci mezi občanem a státem, omezení neustálého vyplňování papírových úředních formulářů a propojené databáze veřejné správy. Bude přínosem pro stát, občany i úředníky, protože ti nebudou nuceni přepisovat tyto formuláře a zjišťovat od občanů údaje, které už veřejná správa má.

Veřejná správa bude mít díky eGovernmentu možnost téměř okamžitě poskládat všechny potřebné údaje a podklady – vyřízení žádosti, zpracování, podání či doplnění potřebných informací. V konečném důsledku bude levnější a rychlejší. Vyřízení úředních záležitostí se zrychlí, zpřesní a zlidští.

To znamená, že takový systém přinese užitek občanům, obcím, úřadům i úředníkům, lepší podmínky, snižování nákladů a vyšší komfort. eGON šetří čas, peníze a nervy.

Ke stažení:

(základní informace a popis hlavních součástí eGovernmentu)

Užitečné odkazy:

  • www.smartadministration.cz - stránky Ministerstva vnitra ČR sloužící jako hlavní rozcestník k eGovernmentu; naleznete zde informace o jednotlivých projektech – např. Czech POINT, Datové schrány, eGONcentrum atd., dále zde jsou vládní strategické dokumenty a také aktuální legislativa k eGovernmentu
  • www.mvcr.cz - stránky Ministerstva vnitra ČR věnované eGovernmentu
  • www.czechpoint.cz - stránky kde naleznete vše o Czech POINTu, konverzi dokumentů a kontaktních místech
  • www.datoveschranky.info - web o datových schránkách
  • portal.gov.cz - portál věnovaný všeobecným informacím o veřejné správě České republiky
  • www.epusa.cz - (elektronický portál územních samospráv České republiky)
  • www.institutpraha.cz - stránky Institutu pro místní správu Praha, státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem vnitra, která se podílí na vzdělávání úředníků v eGovernmentu
  • www.egovernment.cz - (na těchto stránkách naleznete jednotlivá čísla magazínu Egovernment a další články týkající se této problematiky)

 

Logo - evropský sociální fond - EVROPSKÁ UNIE    Logo  - OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST    Logo - PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST - www.esfcr.cz

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.