Naučná stezka kolem Zelené hory

Vlajka EU - Evropská unie, Evropský fond pro regionalní rozvoj, Investice do vaší budoucnosti LGO - ROP Jihovýchod LOGO - Kraj Vysočina

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií

Ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy byla obnovena a rozšířena původní naučná stezka Louky u Černého lesa a byl na ni navázán nový vycházkový okruh. Celá naučná stezka se tak sestává ze dvou okruhů, které jsou vybaveny odpočinkovými místy s příslušným mobiliářem, vyhlídkovými místy a informačními tabulemi.

Vycházkový okruh A v délce 2,3 km je situován do okolí Bránského rybníku a provede Vás pověstmi z našeho kraje, nabídne odpočinek na břehu rybníku a představí dvě stavby významného českého architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla – Hospodářský dvůr Lyra a Dolní hřbitov. Vycházkový okruh B v délce 2,6 km je výletem do míst s nevyšší ochrannou přírody a krajiny. Provede Vás působivým prostředím okolí rybníku Konvent, nabídne výhledy na rybník, zámek a v neposlední řadě na poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, nejznámější dílo Jana Blažeje Santiniho Aichla, zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. Oba okruhy jsou vybudovány jako bezbariérové. Součástí obou tras jsou zastřešená odpočinková místa (3), informační tabule (10) a na trase B jsou dvě vyhlídková mola.

 

Při realizaci projektu došlo k urovnání terénu na některých částech stezky, odstranění náletových křovin, byl použit hutněný násyp šotoliny, zpevnění pomocí ukotvených dřevěných kulánů, v místech nestabilního nebo nerovného podkladu byly položeny vzájemně spojené rámy z kulatiny a v místech velkých terénních sklonů bylo provedeno kotvení z betonových kruhových patek. Části stezek procházejí stávajícími zpevněnými komunikacemi.

Termín realizace: 25. května 2010 – 30.11.2010
Projektant: Ing. Lubomír Grošof, Strážek
Dodavatel stavby: Gremis s.r.o., Velké Meziříčí
Celkové náklady stavby: 7.529.812,- Kč
Dotace: 5.529.724,- Kč

Umístění stezky - kliknutím se zobrazí větší fotografie.

Fotografie stezky v zimě - kliknutím se zobrazí větší fotografie. Fotografie stezky v zimě - kliknutím se zobrazí větší fotografie.
Fotografie stezky v zimě - kliknutím se zobrazí větší fotografie. Fotografie stezky v zimě - kliknutím se zobrazí větší fotografie.
Fotografie stezky na jaře - kliknutím se zobrazí větší fotografie. Fotografie stezky na jaře - kliknutím se zobrazí větší fotografie.
Fotografie stezky na jaře - kliknutím se zobrazí větší fotografie. Fotografie stezky na jaře - kliknutím se zobrazí větší fotografie.