Návrh úpravy zeleně veřejných prostranství v místní části Žďáru nad Sázavou Stržanově

zveřejněno: 4. 4. 2019

Evropský fond pro regionální rozvoj

Projekt „Návrh úpravy zeleně veřejných prostranství v místní části města Žďár nad Sázavou - Stržanov“
Registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_056/0005062
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Akce:

Návrh úpravy zeleně veřejných prostranství v místní části Žďáru nad Sázavou Stržanově
byla realizovaná v letech 2017 - 2018 a byla spolufinancovaná Evropskou unií v rámci Operačního programu životní prostředí.

Celkové způsobilé náklady:   2 537 465,- Kč
Dotace: 1 522 479,- Kč
Celkové náklady akce: 4 070 785,- Kč

 

Zhotovitel stavby: 3D-Zahrady s. r. o. Řečice
Projektant: Ing. Irena Martinec Lipusová

Poskytovatel dotace -  Ministerstvo životního prostředí
Operační program životní prostředí -  www.opzp.cz