Odbahnění a opravy objektů Honzovských rybníků a obnova mokřadu Žabák

Banner: OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj | Pro vodu, vzduch a přírodu

Dne 01. 09. 2010 ve východní periferii města Žďáru nad Sázavou byla zahájena stavba s názvem „Odbahnění a opravy objektů Honzovských rybníků a obnova mokřadu Žabák“, kterou slavnostně zahájili představitelé radnice, coby investora, a zástupci žďárské dodavatelské společnosti AQUASYS spol. s.r.o.

Předmětem realizace stavby byla oprava a odbahnění dvou rybníků a obnova mokřadu Žabák v k. ú. Jámy a v k. ú. Město Žďár nad Sázavou. Bylo provedeno odbahnění Horního a Dolního Honzovského rybníka, oprava hráze a vypouštěcího zařízení, výstavba bezpečnostního přelivu a odtokové strouhy včetně rekonstrukce napouštěcího objektu. Na mokřadu Žabák byla vybudována nová hráz, výpustné zařízení a výtokový objekt.

Postup prací

Stavba o celkových nákladech 12,7 mil. Kč získala podporu z Operačního programu životního prostředí; z toho příspěvek z fondu Evropské unie (Evropský fond pro regionální rozvoj) činil 10,6 mil. Kč a příspěvek SFŽP ČR 600 tis. Kč. Město Žďár se na realizaci akce podílelo vlastními zdroji ve výši 1,5 mil. Kč.

Publicita

Stavba byla úspěšně dokončena 21. 10. 2011 a nyní slouží k rekreačním účelům všem návštěvníkům.

Po revitalizaci

 

Článek v NŽR
Článek v Novinách žďárské radnice

(pro zvětšení klikněte)

 

TISKOVÁ ZPRÁVA PŘI ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

TISKOVÁ ZPRÁVA PŘI UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU

 

Portál Evropské unie: http://europa.eu/

Portál Operační program životní prostředí www.opzp.cz