Cíle projektu meziobecní spolupráce (MOS)

Cílem projektu není nahrazovat jiné fungující aktivity a projekty, ale poskytnout organizační, právní i finanční pomoc dobrovolně vytvářeným svazkům obcí a měst. Proto mu také ve zkratce říkáme Obce sobě (www.obcesobe.cz).

Projekt by měl vést ke zkvalitnění veřejné správy a jejímu udržení co nejblíže občanům. Namísto administrativního či násilného slučování obcí, podporuje vznik svazků obcí "zezdola", podle jejich místních potřeb a přání.

Cílem projektu je na vybraných tématech projektu ukázat, že vzájemná spolupráce je pro spolupracující obce dlouhodobě prospěšná:

  1. z hlediska možné finanční úspory (např. společný nákup elektrické energie nebo plynu, společný nákup služeb na svoz a zpracování komunálního odpadu včetně společné administrace těchto činností);
  2. z hlediska zkvalitňování výkonu veřejné správy (např. společná administrace procesu zadávání veřejných zakázek, zajištění odborného zázemí v oblasti účetnictví nebo právních služeb, zajištění společné administrace výběru místních poplatků);
  3. z hlediska zkvalitňování poskytovaných veřejných služeb (např. společné zajištění činností v oblasti cestovního ruchu, základního školství nebo sociálních služeb).

Cílem projektu je zpracovat pokročilé analýzy vybraných oblastí vhodných k meziobecní spolupráci na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností a na konkrétních příkladech ukázat, že vzájemná spolupráce obcí přináší efekt ve zkvalitnění výkonu veřejné správy, zkvalitnění poskytování veřejných služeb a možnou finanční úsporu.