O projektu „Podpora meziobecní spolupráce“

V České republice je velké množství malých obcí. Nadpoloviční většina obcí nemá žádný stálý aparát nebo alespoň starostu, který by se práci pro obec mohl věnovat na plný úvazek (hovoříme o tzv. neuvolněných starostech, kteří svou starostenskou funkci vykonávají při svém stálém zaměstnání). Z historických důvodů je zde odůvodněný odpor k administrativnímu (vrchnostenskému) slučování obcí. Stejně tak mezi obcemi neustále přetrvává nedůvěra ke vzájemné systematické spolupráci. Hlavním cílem projektu tak je odstranit nedůvěru obcí ke vzájemné spolupráci. K naplnění tohoto cíle slouží veškeré aktivity projektu.

Svaz měst a obcí ČR (www.smocr.cz) zahájil realizaci tohoto projektu a jako nositel Projektu zodpovídá za jeho celkové řízení a realizaci. Cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Tento projekt byl ve SO ORP Žďár nad Sázavou zahájen v prosinci 2013 a Město Žďár nad Sázavou je jeho smluvním partnerem.