Prostřednictvím Projektu...

 • podpoříme starosty, kteří přispějí k porozumění a sounáležitosti mezi obcemi
 • spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj
 • chceme docílit podpory státu pro meziobecní spolupráci
 • zmapujeme situaci v území a přispějeme k hledání společných řešení v povinných oblastech, řešených v rámci samostatné působnosti obcí:
  • předškolní výchovy a základního školství,
  • odpadového hospodářství,
  • sociálních služeb,
  • a dále ve volitelné oblasti, jejíchž řešení obce v území preferují
 • to se stane podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné služby apod.