Poznej aktivně Žďársko

Předmětem projektu je vytvoření 20.000 ks komplexních sad cizojazyčných propagačních materiálů pod názvem "Poznej aktivně Žďársko" a mediální prezentace, které významně zvýší prezentaci a návštěvnost volnočasového areálu v příměstské rekreační oblasti Pilák ve Žďáře nad Sázavou.

Plánovaná mediální prezentace s důrazem na účinnost kampaně a sada komplexních propagačních materiálů mají přímou návaznost na uvedenou příměstskou rekreační oblast, neboť propagují především jeho prvky a jeho okolí, včetně již realizovaných projektů podpořených z ROP JV.

Celkové uznatelné náklady: 1 069 724,00 Kč
Dotace: 909 265,40 Kč

Audiopozvánka

„Tento projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod."