Projekty z IOP

Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/22.09611

Název projektu: Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou

Doba realizace: 10/2012 – 11/2015

Předpokládané náklady celkem: 5 997 300,- Kč, z toho dotace 5 097 705,-

Cíl projektu:

Na obecné úrovni je cílem projektu zefektivnit podporu výkonu agend veřejné správy a zpřístupnit informace veřejnosti.
Konkrétní a měřitelné cíle projektu představuje implementace nástrojů podporujících:
- zvýšení transparentnosti veřejné správy prostřednictvím publikace rozklikávacího rozpočtu v prostředí webové prezentace města,
- elektronizaci agend veřejné správy v oblasti rezervačního systému času úředníka a zavedení systému pro podporu spolupráce (groupware),
- zvyšování efektivity řízení příspěvkových organizací prostřednictvím jejich finančního řízení,
- zvýšení bezpečnost provozované infrastruktury prostřednictvím zavedení systému pro sledování provozu na vnitřní síti,
- rozšíření technologického centra o platformu pro virtualizaci.

Projekt navazuje na předchozí projekt IOP Rozvoj služeb eGovernmentu ve Žďáře nad Sázavou - část I.-III. Výzvy 06 (reg. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06817)

V rámci projektu bylo pořízeno:

- rozšíření hardwarového vybavení technologického centra:

- doplnění každého z 2 diskových polí EMC VNX 5100 o 4 pevné disky SAS 600GB, 1 pevný disk NL-SAS 2TB a rozšíření konektivity fibre channel
- 2x server DELL PowerEdge R730 pro serverovou virtualizaci
- 2x firewall Fortinet FortiGate 100D v redundantním zapojení
- zálohovací zařízení Symantec Backup Exec Applience 3600
- pásková knihovna DELL PowerVault TL2000

- rozšíření softwarovéo vybavení technologického centra:

- serverová virtualizace VMware vSphere6
- serverové operační systémy MS Windows Standard 2012R2
- databázový server MS SQL 2014 Standard
- groupwarový server MS Exchange 2013
- Citrix NetScaler VPX 200Mbps Enterprise Edition pro bezpečné publikování agend do internetu
- EASY Citrix XenDesktop Enterprise Edition + Windows Remote Deskrop Services CAL pro vzdálený přístup k aplikacím
- agenda objednávání k úředníkoví v rámci webového portálu
- INVEA FlowMon Collector + ADS Std pro analýzu síťového provozu
- aplikace Klikací rozpočet
- aplikace Croseus pro finanční řízení města a jeho příspěvkových organizací

Skutečné náklady projektu: 5 899 277,10 Kč, z toho dotace 4 803 953,95 Kč.

Termín ukončení realizace projektu: 30.11.2015

Logo INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM, EVROPSKÁ UNIE, EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Tento projekt je spolufinancován z ERDF.

 


 

Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/06.06817

Název projektu: Rozvoj služeb eGovernmentu ve Žďáře nad Sázavou - část I.-III. Výzvy 06

Doba realizace: 9/2010 – 02/2012 (1,5 roku)

Předpokládané náklady celkem: 6.962.348,- Kč, z toho dotace 5.826.059,80 Kč

 

1. etapa:

- vybudování technologického centra ORP, zajištění potřebného hardwaru a softwaru pro provoz aplikací a služeb pro výše uvedené cílové skupiny, zejména o zajištění služby negarantovaného úložiště.
- pořízení spisových služeb pro obce a jejich příspěvkové organizace, upgrade spisové služby ORP a pořízení licence spisové služby pro ORP zřízené příspěvkové organizace.

Termín ukončení 1. etapy: 30.6.2011

Předpokládané náklady na 1. etapu: 5.599.348,- Kč, z toho dotace 4.667.509,80 Kč.

Skutečné náklady na 1. etapu: 4.596.152,- Kč

V rámci 1. etapy bylo pořízeno:

- hardwarové vybavení technologického centra, zejména:

rám pro vestavění hardwaru, 2x server DELL PowerEdge R710 pro serverovou virtualizaci, 2x diskové pole EMC VNX 5100 pro datové úložiště, záložní zdroj napájení EATON PW 9355 (8kVA), síťové prvky, klimatizační jednotka, Rack Monitoring System a zhášecí systém.

- základní softwarové vybavení technologického centra:

serverový virtualizační software VMware vSphere4, diskový virtualizační software FalconStore, operační systémy MS Windows Server Enterprise 2008R2 pro virtuální servery.

- upgrade elektronické spisové služby EZOP ORP Žďár nad Sázavou:

rozšíření o moduly skenování, práci s časovými razítky a CzechPOINT@office, licence hostované elektronické služby pro příspěvkové organizace zřízené městem Žďár nad Sázavou

- licence hostované elektronické spisové služby pro obce a jimi zřízené příspěvkové organizace ve správním obvodu ORP Žďár nad Sázavou:

Bohdalec, Budeč, Hamry nad Sázavou, Jámy, Karlov, Kněževes, Kyjov, Malá Losenice, Matějov, Pavlov, Počítky, Pokojov, Račín, Radostín nad Oslavou, Rudolec, Sázava, Sazomín, Světnic, Škrdlovice, Vysoké, Znětínek

- licence lokální elektronické spisové služby pro obce a jimi zřízené příspěvkové organizace ve správním obvodu ORP Žďár nad Sázavou:

Cikháj, Hodíškov, Chlumětín, Kotlasy, Krásněves, Nížkov, Nové Dvory, Obyčtov, Ostrov nad Oslavou, Radostín, Rosička, Sklené, Svratka, Újezd, Vatín, Velká Losenice, Vepřová, Vojnův Městec

 

2.etapa:

- vnitřní integrace úřadu - sjednocení klíčových databází, zavedení vazeb na centrální systémy eGovernmentu (Základní registry, budoucí Portál veřejné správy) a zavedení centrální správy informačního systému a jeho uživatelů.

Termín ukončení 2. etapy: 29.2.2012

Logo INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM, EVROPSKÁ UNIE, EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Tento projekt je spolufinancován z ERDF.