Projekty z OP LZZ a OPZ

Vážení klienti a zaměstnanci,

jsem přesvědčen, že máme společný cíl (vizi), která je postavena na třech základních pilířích – profesionálně obslouženém klientovi v příjemném prostředí, profesionálních a motivovaných zaměstnancích a efektivním úřadu, který trvale zvyšuje kvalitu svých služeb.

Jedním ze základních předpokladů naplňování tohoto cíle (vize) je neustálé vzdělávání v tom nejširším slova smyslu. Projekty ze Strukturálních fondů EU nám dávají možnost pokračovat a jít za společným cílem mnohem rychleji a ve větší šíři než dosud. Nepromarněme tuto příležitost a využijme ji ku prospěchu nás všech, kteří se potkáváme při výkonu veřejné správy ve městě Žďáru nad Sázavou a obcích jeho správního obvodu.

Ing. Jan Havlík, tajemník MěÚ Žďár nad Sázavou

 

 

Logo - evropský sociální fond - EVROPSKÁ UNIE    Logo  - OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST    Logo - PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST - www.esfcr.cz

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.