Projekt č. 1 - Řízení lidských zdrojů - MěÚ Žďár nad Sázavou

Doba trvání:  10/2010 – 09/2012 (2 roky)

Přímé náklady celkem: 4.803.072,- Kč, dotace 4.735.828,99 Kč

Nepřímé náklady: 768 491,52 Kč

    z toho

Zařízení a vybavení: 140.000,- Kč

Co pořídíme?: 1x PC sestava + SW, 3x notebook + SW, 2x multifunkční tiskárna, 4x flash disk

Speciální software: 820.000,- Kč

Software pro evidenci vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů a e-learning

Osobní náklady: 1.593.072,- Kč

Jaký je projektový tým?

Projektový manažer - Ing. Jiří Matoušek, Finanční manažer – Anna Konopásková, Projektový asistent – Iva Bublánová, Interní expert v oblasti řízení lidských zdrojů – Ing. Jan Havlík, Interní expert v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů – Ing. Soňa Halámková, Interní lektoři - Urbanová Hana, Jirčíková Martina, Bc. Denisa Bencová, Ing. Hana Sochorová, Vlasta Vostřežanská, Ing. Darina Faronová, Ing. Bc. Roman Krčil, Ing. Libor Vostrejš, Externí expert na tvorbu e-learningových programů – Ing. Petr Špindler.

Ostatní náklady: 2.250.000,- Kč

Na co budou vynaloženy?

 • analýzy vzdělávacích potřeb
 • průzkum spokojenosti zaměstnanců - názory na řízení organizace a analýza motivačního klimatu
 • zpracování strategie v oblasti řízení lidských zdrojů a v oblasti řízení znalostí knowledge managementu
 • výběr a zácvik interních lektorů s cílem udržitelnosti projektu
 • příprava pilotních kurzů a jejich realizace s interními lektory
 • Vzdělávání vedoucích zaměstnanců - řízení lidských zdrojů (16 dnů vzdělávání v „měkkých dovednostech“ - v oblasti řízení lidských zdrojů a personálních činností dle vzdělávacích potřeb MěÚ)
 • e-learningová podpora vzdělávání

Co je cílem projektu?

 • vytvoření ucelené a provázené strategie řízení lidských zdrojů (ŘLZ), rozvoj „měkkých“ dovedností zaměstnanců MěÚ a aplikace moderních metod se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí vedoucích pracovníků v oblasti ŘLZ.

Proč projekt realizujeme?

 • je pro nás důležité nejen to, CO děláme (kvalita procesů, specializace a odbornost), ale také JAKÝM ZPŮSOBEM při tom řídíme, motivujeme a komunikujeme s našimi pracovníky a zejména klienty.
 • výstupem projektu budou zpracované postupy a strategie rozvoje v oblasti knowledge managementu a vytvoření týmu interních lektorů, kteří zajistí udržitelnost projektu.

Komu je projekt určen?

 • aktivity projektu se přímo dotýkají zejména 15-ti vedoucích zaměstnanců (vzdělávání v oblasti ŘLZ), kteří přímo řídí zajišťování služeb státní správy a samosprávy, dále 8 interních lektorů a díky pilotnímu ověření interních kurzů, které budou připraveny v rámci realizace projektu a strategii ŘLZ také 125 zaměstnanců, kteří přímo zajišťují nebo podporují zajišťování služeb státní správy a samosprávy.

Způsob zapojení:

 • práce v týmu, sdílení dojmů a nápadů
 • absolvování připravených kurzů  a zájem vzdělávat se
 • účast na pracovních workshopech a aktivní spolupráce
 • stát se interním lektorem - být nositelem znalostí a pomoci při trvalém vzdělávání

Projekt „Řízení lidských zdrojů – MěÚ Žďár nad Sázavou“ byl Ministerstvem vnitra ČR zařazen mezi 20 úspěšných projektů podpořených z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a Integrovaného operačního programu (IOP), více informací ZDE.

Tisková zpráva - Ukončení projektu „Řízení lidských zdrojů – MěÚ Žďár nad Sázavou“

Logo - evropský sociální fond - EVROPSKÁ UNIE    Logo - OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST    Logo - PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST - www.esfcr.cz

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.