Projekt č. 2 - Zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti služeb a klíčových procesů MěÚ Žďár nad Sázavou

Doba trvání:  09/2010 – 08/2013 (3 roky)

Přímé náklady celkem: 8.679.860,- Kč, dotace 8.410.784,- Kč

    z toho

            Zařízení a vybavení: 786.000,- Kč

Co pořídíme?: 8 x PC sestavy + SW, 2 x notebook, 2 x dataprojektor, 2 x projekční plátno, 8 x multifunkční tiskárna, 2 x digitální fotoaparát, 2 x flip chart a software na modelování procesů

Osobní náklady: 2.706.660,- Kč

Jaký je projektový tým?

Projektový manažer - Ing. Ilona Vráblová, Finanční manažer - Lenka Štohanzlová, Projektový asistent - Lenka Brychtová, Specialista informačních technologií - Michal Kadlec.

Složení týmu I+E:
Alena Benešová, Libuše Dočkalová, Ladislav Holeš, Michal Kadlec, Marie Linhartová, Ilona Marková, Ing. Jiří Matoušek, Ing. Jaroslav Miklík, Ludmila Modlitbová, Eva Novotná, Alena Prokopová, Jaroslava Skřivánková, Pavla Šiklová, Lenka Štohanzlová, Ladislava Vítková, Ing. Ilona Vráblová

Ostatní náklady: 5.187.200,- Kč

Na co budou vynaloženy?

 • 1x ročně průzkum spokojenosti klientů odcházející z budovy MěÚ
 • průzkumy spokojenosti interních klientů odborů
 • 1x ročně průzkum spokojenosti – vedení města a zastupitelstvo
 • průběžná šetření Mystery Client (doposud hrazeno z rozpočtu města)
 • vzdělávací  semináře na téma týmová spolupráce, principy projektového řízení
 • workshopy projektového týmu a zaměstnanců MěÚ za podpory externích konzultantů
 • analýza, optimalizace, realizace a zpětná vazba v těchto aktivitách: Vztahy s klienty, marketing MěÚ, strategické řízení, hodnocení a motivace zaměstnanců, controlling klíčových ukazatelů, reporting …
 • srovnání s ostatními městy (benchmarking) - (doposud hrazeno z rozpočtu města)

Proč projekt realizujeme?

 • máme vizi - chceme být Otevřeným Profesionálním Úřadem
 • nastavujeme systém neustálého zlepšování služeb a rozvoje organizace
 • navazujeme na loňské aktivity s možností využití dotací z EU

Kdo se může zapojit do projektu?

 • projekt je určen pro všechny zaměstnance MěÚ Žďár nad Sázavou, na každém záleží, zda má chuť se zapojit

Způsob zapojení:

 • práce v týmu, sdílení dojmů a nápadů
 • absolvování připravených seminářů a zájem vzdělávat se
 • účast na pracovních workshopech a aktivní spolupráce

Tisková zpráva - Ukončení projektu „Zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti služeb a klíčových procesů MěÚ Žďár nad Sázavou“

Logo - evropský sociální fond - EVROPSKÁ UNIE    Logo - OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST    Logo - PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST - www.esfcr.cz

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.