Revitalizace lokality pod Zelenou horou

 Státní fond životního prostředí ČR

Projekt „Revitalizace lokality pod Zelenou horou“

Číslo projektu: 03051732

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


 

Záměrem projektu byla revitalizace lokality nacházející se u ulic Lesní a Polní. Byla provedena pěstební opatření stávajících dřevin, kácení dřevin ze zdravotních a bezpečnostních důvodů a následné výsadba domácích listnatých stromů. Dále také regenerace trávníků, obnova pěšin, povrchu bikrosové trati, instalace laviček, odpadkových košů a posezení z dubových klád.

Nad rámec projektu bylo obnoveno i dětské hřiště. Více naleznete na https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/aktivne-ve-verejnem-prostoru/hriste.

Samotné realizaci projektu předcházelo setkání a zapracování připomínek občanů, více na https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/setkani-s-obcany/revitalizace-lokality-pod-zelenou-horou.