Revitalizace příměstské zeleně - pasport zeleně a revitalizace parku „u Ivana“

Předmětem zakázky je obnova a zhodnocení přírodních ploch ve Žďáře nad Sázavou. Součástí akce je provedení pasportizace zeleně a provedení revitalizace parku „u Ivana“. Do revitalizace parku je zahrnuta výsadba stromů a keřů, dřevěné brány a zpevněné komunikace. Pasportizace zeleně řeší území 119 ha s 4.815 kusy dřevin – základem pasportizace je lokalizace, soupis ploch a prvků zeleně a vyjasnění majetkoprávních vztahů. Nedílnou součástí pasportizace je přesný výkaz výměr a zhodnocení kvality stávajících ploch.

Revitalizace parku se týká stávajícího parku v blízkosti centra města s přírodně-krajinářským charakterem, který byl vybudovaný v polovině minulého století. Základní kostru parku tvoří vzrostlé listnaté i jehličnaté stromy. Podle provedené inventarizace jsou zde navrženy pěstební opatření, která zajistí dlouhodobé trvání a bezpečnost. Nově jsou řešeny některé pěší trasy, které respektují vyšlapané pěšiny. Betonová dlažba kolem poníku rudoarmějce a před památníky obětem války bude nově předlážděna, prostor bude vybaven novým inventářem a osázen doplňující zelení. V prostoru budou umístěny nové dřevěné brány.

Původní projekt byl na základě pokynů pracovní skupiny Park u Ivana a komise rozvoje města a ŽP předložených radě města, která schválila postup při doplnění projektu a pokračování stavby podle upraveného projektu. Úprava projektu byla projednána s poskytovatelem dotace.

 

Projektant: Ing. Marie Uhlířová - FLORPLAN, Žďár nad Sázavou
Dodavatel stavby:    Staredo spol. s r.o., Nové Město n. M.
Termín realizace: únor – listopad 2015
Cena stavby z PD: 8,4 mil Kč bez DPH
Dotace: 6,7 mil. Kč
Cena z VŘ: 6 mil. Kč bez DPH
Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí

 

situaceSituace

 

Souhrná technická zpráva

 

Fotografie území: