Obnova zeleně ve Žďáře nad Sázavou

Operační program Životní prostředí

Projekt „Revitalizace zeleně ve Žďáru nad Sázavou“
Registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_060/0006167
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.


V roce 2018 čeká zeleň ve Žďáře nad Sázavou velký krok kupředu. Žádost města o dotaci na obnovu zeleně uspěla mezi dalšími 54 projekty a již na začátku roku 2018 čekají městkou zeleň zásadní změny.

Na projektu obnovy zeleně se začalo pracovat již v roce 2014. Postupně byl vypracován tzv. pasport zeleně, což je dokument, ve kterém je zmapovaná a popsaná veškerá zeleň ve správě města.

Mapu městské zeleně podle pasportu si můžete prohlédnout na http://gis.zdarns.cz. Díky pasportu má město přesný přehled, v jakém stavu zeleň je. Na základě tohoto dokumentu pak byl zpracován plán úprav této zeleně. Součástí příprav bylo i projednávání přímo s občany na dvou Setkáních a následné připomínkování.

 

Obnova zeleně se týká 6 hlavních lokalit

1. Hřbitov Jamská a okolí Horního rybníka
2. Horní hřbitov s prostorem u vstupu
3. Vodojem - od ul. Štursova po bytovku Jamborova
4. Park u 5.ZŠ a lokalita Haškova
5. Chodník od nádraží ke Žďasu a přístup ke Žďasu od Strojírenské
6. Neumannova sídliště

 

Hlavní důvody obnovy zeleně ve Žďáře nad Sázavou

 • Bezpečnost obyvatel města
 • Rozvoj jednotlivých lokalit pro budoucí generace
 • Kvalitnější údržba vybraných ploch
 • Příprava na změny klimatu

 

Předběžný harmonogram prací 2018:

Harmonogram se může změnit na základě dohody s dodavatelem nebo dle počasí.

 • Leden  – výběr dodavatele obnovy zeleně
 • Únor – předpokládané zahájení kácení
 • 31. 3. - dokončení kácení ve většině lokalit
 • Duben – listopad  – odborné ošetření dřevin, výsadba nových dřevin, úprava a úklid dotčených ploch
 • Dokončení projektu do 30. 11. 2018
 • Průběžně budou probíhat kontroly ze strany města, autorského dozoru, technického dozoru, zástupců odborníků MěÚ a Agentury pro ochranu přírody a krajiny

 

Projekt je financován z Operačního programu životního prostředí

Celkové náklady projektu 7 244 891,80 Kč

Celková dotace pro město činí 60 % ze způsobilých výdajů, což je 4 105 721,58 Kč dle žádosti o dotaci.

 

Nové výsadby stromů

V lokalitách dotčených revitalizací zeleně probíhá výsadba nových stromů. Vysazovány jsou především listnaté stromy, v menší míře i jehličnaté dřeviny. Ze skupiny listnatých stromů se vysazují dlouhověké, pomalu rostoucí dřeviny jako jsou např. buky, duby a lípy, které vytvoří kostru zelených ploch a nahradí v budoucnu vzrostlé stromy v jednotlivých lokalitách. Doplněny budou také o výsadbu krátkověkých rychle rostoucích dřevin, jako jsou například okrasné třešně, jabloně, jeřáby a stromovité magnólie, které výrazně kvetou, mají barevné plody, oživují prostor a v neposlední řadě poskytují potravu ptactvu.
Ze skupiny jehličnatých stromů se vysazují především jedle, také borovice a jedlovce.

 

Informační panely

V každé lokalitě je umístěn informační panel, na kterém najdete mimo jiné informace o aktuálním stavu i počty vysazených stromů.

Rozmístění panelů po městě:

 1. Hřbitov Jamská a okolí Horního rybníka - vedle zastávky MHD Novoměstská
 2. Horní hřbitov s prostorem u vstupu - před vstupem na Horní hřbitov
 3. Vodojem - od ul. Štursova po bytovku Jamborova - zastávka MHD Jamborova (Vodojem)
 4. Park u 5.ZŠ a lokalita Haškova - panel u cesty k 5. ZŠ
 5. Chodník od nádraží ke ŽĎASu a přístup ke ŽĎASu od Strojírenské - u kruhového objezdu před nádražím
 6. Neumannova sídliště - plot u vstupu do Relaxačního centra

 

V případě dotazů se obracejte na Odbor komunálních služeb MěÚ

Odbor komunálních služeb
Žižkova 227/1
4. patro
Ing. Eva Křesťanová
eva.krestanova@zdarns.cz
566 688 184
kancelář č. 110

 

 

 

Záznam setkání s občany s tématikou obnovy zeleně 

 

Dokumenty k nahlédnutí:

Návrhy kácení

1. Hřbitov Jamská a okolí Horního rybníka
2. Horní hřbitov s prostorem u vstupu
3. Vodojem - od ul. Štursova po bytovku Jamborova
4a. Park u 5.ZŠ a lokalita Haškova
4b. Park u 5.ZŠ a lokalita Haškova
5. Chodník od nádraží ke Žďasu a přístup ke Žďasu od Strojírenské
6. Neumannova sídliště

 

Osazovací plány

1. Hřbitov Jamská a okolí Horního rybníka
2. Horní hřbitov s prostorem u vstupu
3. Vodojem - od ul. Štursova po bytovku Jamborova
4a. Park u 5.ZŠ a lokalita Haškova
4b. Park u 5.ZŠ a lokalita Haškova
5. Chodník od nádraží ke Žďasu a přístup ke Žďasu od Strojírenské
6. Neumannova sídliště

 

Nové výsadby stromů

V lokalitách dotčených revitalizací zeleně probíhá výsadba nových stromů. Vysazovány jsou především listnaté stromy, v menší míře i jehličnaté dřeviny. Ze skupiny listnatých stromů se vysazují dlouhověké, pomalu rostoucí dřeviny jako jsou např. buky, duby a lípy, které vytvoří kostru zelených ploch a nahradí v budoucnu vzrostlé stromy v jednotlivých lokalitách. Doplněny budou také o výsadbu krátkověkých rychle rostoucích dřevin, jako jsou například okrasné třešně, jabloně, jeřáby a stromovité magnólie, které výrazně kvetou, mají barevné plody, oživují prostor a v neposlední řadě poskytují potravu ptactvu.

Ze skupiny jehličnatých stromů se vysazují především jedle, také borovice a jedlovce.