Obnova stromořadí

aktualizováno dne 9. 2. 2021


Operační program Životní prostředí

Projekt Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou
Registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_132/0010798
Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Projektem stromořadí navazujeme na Obnovu zeleně z roku 2018. Obnova stromořadí se v roce 2021 týká celkem 12 lokalit po celém Žďáře. Celkem plánujeme vysadit 384 stromů, ošetřením projde 70 stromů a 113 stromů je nutné odstranit. Vysadíme stromy i v ulicích, ve kterých dnes žádné nejsou.

Hlavními důvody ke kácení je často špatný stav stromů. Část stromů je na konci své životnosti, u některých byla již před mnoha desítkami let zvolená špatná odrůda nebo řez a takovým kusům se dlouhodobě nedaří dobře. Může se jednat například o stromy, kde se koruny nevětví, jsou nízké a nevytváří tolik potřebný stín, někdy dokonce překáží chodcům nebo autům. Jiné stromy jsou poškozené a do budoucna by mohly představovat nebezpečí pro své okolí. Žádné stromy nekácíme zbytečně ani bezdůvodně. Pokácené stromy budou téměř vždy nahrazené novými kusy. Město o svou zelenou tvář tedy nepřijde, naopak ji vylepší. Věříme, že nové zdravé stromy budou celému městu dobře sloužit a že díky nim zanecháme kvalitní dědictví pro další generace Žďáráků.

Nová stromořadí zejména v centru města a v okolí hlavních komunikací postupně vytvoří lepší mikroklima. Koruny zdravých a správně ošetřovaných stromů ochladí a zvlhčí v létě vyprahlé ulice, podél frekventovaných silnic sníží prašnost a mohou pro obyvatele i zvýšit kvalitu veřejného prostoru. Zanedbatelná není ani ekologická funkce, kterou nové výsadby přinesou. Poskytnou úkryty a domov pro různé druhy zvířat. Nově vysazené stromy výrazně zlepší životní prostředí našeho města jako celku.

Rokem 2021 práce na stromořadí samozřejmě nekončí, ale naopak začínají. Součástí projektu je i plán údržby vysazených stromů na mnoho příštích let.

Na projektu obnovy zeleně se začalo pracovat již v roce 2014. Nejdříve byl vypracován tzv. pasport zeleně, což je dokument, ve kterém je zmapovaná a popsaná veškerá zeleň ve správě města.

Mapu městské zeleně podle pasportu si můžete prohlédnout na gis.zdarns.cz. Díky pasportu má město přesný přehled, v jakém stavu zeleň je. Na základě tohoto dokumentu pak byl zpracován plán úprav této zeleně.

 

Obnova stromořadí se týká 12 lokalit:

Hlavní důvody obnovy

 • Zlepšení životního prostředí města
 • Využití stromů jako přirozené "klimatizace a čističky" vzduchu
 • Bezpečnost obyvatel města
 • Rozvoj jednotlivých lokalit pro budoucí generace
 • Zkvalitnění veřejného prostoru
 • Lepší přizpůsobení případným změnám klimatu

Kvalitní zeleň ve městě plní řadu důležitých funkcí:

 • Ochlazuje ulice a vytváří stín
 • Zachycuje prach a škodlivé látky například z aut
 • Vytváří kvalitnější veřejný prostor
 • Vytváří příjemné prostředí pro pobyt a relaxaci obyvatel
 • Zajišťuje druhovou pestrost rostlin a zvířat v městském prostředí
 • Pomáhá přizpůsobit prostředí na klimatické změny

Harmonogram projektu:

 • únor – březen 2021: přípravné práce, kácení a ošetření dřevin
 • duben – listopad 2021: odborné ošetření a výsadba nových dřevin, úprava a úklid ploch
 • rok 2022 a další roky: provádění následné péče o nově vysázené stromy: zálivka, údržba výsadbových mís a kotvení stromů apod.

Harmonogram se může v průběhu roku měnit podle aktuálních klimatických podmínek.

Financování:

Projekt je financován z Operačního programu životního prostředí.

Celkové náklady projektu 5 678 312  Kč včetně DPH.

Celkové způsobilé výdaje činí 4 232 731 Kč.

Celková dotace pro město činí 60 % ze způsobilých výdajů, což je 2 539 639 Kč.

 

Autorem návrhu je projektant Ing. Josef Souček.

Dodavatelem prací je firma ÁLMA - Linné, s.r.o.

 

 

Informace o jednotlivých lokalitách

ulice Drdlova

Popis lokality:

Na obou stranách ulice je zelený pás mezi chodníkem a silnicí. Právě do těchto pásů budou zahradníci stromy vysazovat. Projektant pro tuto lokalitu zvolil japonské třešně, těch se zde vysadí celkem 19. V prostředí ulice tento druh dosahuje výšky maximálně 8 – 10 m. Pokáceny budou 4 přestárlé kulovité javory.

Předpokládaný rozsah úprav:

  • Nová výsadba dřevin: 19 ks
  • Dřeviny odborně ošetřené: 0 ks
  • Dřeviny ke kácení: 4 ks

Předpokládaný harmonogram prací:

15. února - 19. února 2021

Mapa

 

ulice Dolní

Popis lokality:

V této lokalitě se nyní nachází pouze udržovaný trávník. Stromy v této lokalitě budou tedy novinkou. Zahradníci zde vysadí 11 jilmů, které jsou díky své vysoké odolnosti vhodné právě pro komunikaci se silným provozem.

Předpokládaný rozsah úprav:

  • Nová výsadba dřevin: 11 ks
  • Dřeviny odborně ošetřené: 0 ks
  • Dřeviny ke kácení: 0 ks

Mapa

 

ulice Jungmannova 

Popis lokality:

V této lokalitě se vyskytují habry, které budou, až na jeden kus ve špatném stavu, pouze odborně ošetřeny. Pokácení kus zahradníci následně nahradí jiným. Do zeleného pásu navíc vysadí odolné jilmy, které dobře snáší znečištěné městské prostředí podél velmi rušné komunikace.

Předpokládaný rozsah úprav:

  • Nová výsadba dřevin: 38 ks
  • Dřeviny odborně ošetřené: 11 ks
  • Dřeviny ke kácení: 1 ks

Předpokládaný harmonogram prací:

8. - 12. března 2021

Mapa

 

ulice Bezručova

Popis lokality:

V této lokalitě dojde k nejrozsáhlejším zásahům. Výsadba se bude dělit na dvě části. První zahrnuje oblast od autocvičiště přibližně po OD Kinský. Druhá část se pak táhne od OD Kinský po barokní most. V zelených pásech okolo silice zahradníci nejprve odborně ošetří současné habry a odstraní jen nevhodně vysazené nebo špatně rostlé stromy, především před bytovými domy. Následně vysadí téměř 70 nových jilmů a 50 lip velkolistých. Stromy jsou, stejně jako v jiných podobně dopravně vytížených lokalitách, vybrané tak, aby dobře snášely náročné podmínky podél rušné silnice.

Předpokládaný rozsah úprav:

  • Nová výsadba dřevin: 113 ks 
  • Dřeviny odborně ošetřené: 26 ks
  • Dřeviny ke kácení: 46 ks

Předpokládaný harmonogram prací:

8. - 19. března 2021

Mapa 1

Mapa 2

 

ulice Santiniho

Popis lokality:

Na Santiniho ulici již roste mladá javorová alej. Tyto stromy z velké části vyžadují pouze odborné ošetření, kácet se budou jen dva proschlé a poškozené kusy. Nové stromy zahradníci doplní ke stávajícímu stromořadí v zeleném pásu u Dolního hřbitova. Nové javory kleny zde doplní a vhodně rozšíří ty současné, tento druh dobře snáší městské prostředí.

Předpokládaný rozsah úprav:

  • Nová výsadba dřevin: 18 ks
  • Dřeviny odborně ošetřené: 11 ks
  • Dřeviny ke kácení: 2 ks

Předpokládaný harmonogram prací:

8. - 12. března 2021

Mapa

 

ulice Veselská

Popis lokality:

Veselská ulice je především díky různorodosti prostoru v rámci úprav rozdělená na jednotlivé úseky od Strojírenské ulice až po úroveň Farských humen. Pro nové stromy se nejdříve vybudují rabátka, což je speciální ohraničený prostor pro výsadbu stromů. V každém úseku ulice zahradníci vysadí jiný druh stromů, budou to jírovce žluté, okrasné třešně a duby bahenní. V celém úseku se pokácí pouze dva současné javory.

Předpokládaný rozsah úprav:

  • Nová výsadba dřevin: 31 ks
  • Dřeviny odborně ošetřené: 0 ks
  • Dřeviny ke kácení: 2 ks

Předpokládaný harmonogram prací:

22. - 26. února 2021

Mapa

 

ulice Zahradní

Popis lokality:

Na Zahradní ulici nejsou v současné době žádné stromy a to i přes to, že je zde dostatek prostoru pro jejich růst. Do zeleného pásu podél dětského hřiště zahradnicí vysadí 7 nových lip mongolských.

Předpokládaný rozsah úprav:

  • Nová výsadba dřevin: 7 ks
  • Dřeviny odborně ošetřené: 0 ks
  • Dřeviny ke kácení: 0 ks

Mapa

 

ulice Jiřího z Poděbrad

Popis lokality:

Na ulici Jiřího z Poděbrad dojde ke kompletní obnově současného stromořadí javorů. Každý jeden bude v nové výsadbě nahrazen novým javorem a přibude ještě několik stromů navíc do volných míst.

Předpokládaný rozsah úprav:

  • Nová výsadba dřevin: 40 ks
  • Dřeviny odborně ošetřené: 0 ks
  • Dřeviny ke kácení: 36 ks

Předpokládaný harmonogram prací:

15. února - 26. února 2021

Mapa

 

ulice 1. máje

Popis lokality:

V této ulici se již dnes nachází poměrně vzrostlé lípy srdčité. Většina z nich bude pouze odborně ošetřena tak, aby stromy byly i do budoucna bezpečné a dobře prospívaly. Pokácí se pouze pár neperspektivních kusů, které mají zhoršenou stabilitu nebo jsou poškozené. Firma nejprve v ulici doplní takzvaná rabátka, což jsou speciální ohraničené prostory pro výsadbu stromů. Následně zahradníci vysází v celé ulici nové lípy velkolisté.

Předpokládaný rozsah úprav:

  • Nová výsadba dřevin: 16 ks
  • Dřeviny odborně ošetřené: 16 ks
  • Dřeviny ke kácení: 4 ks

Předpokládaný harmonogram prací:

1. - 5. března 2021

Mapa

 

ulice Barákova

Popis lokality:

Na ulici Barákova se neřeší klasické stromořadí, ale spíše jednotlivé stromy rozeseté v zelených plochách. Část z nich čeká odborné ošetření, nachází se zde i několik přestárlých nevhodných stromů ve svahu, ty je nezbytné pokácet. Následně je nahradí nové vhodnější stromy. Pro tuto lokalitu projektant zvolil výrazně kvetoucí jírovce pleťové.

Předpokládaný rozsah úprav:

  • Nová výsadba dřevin: 12 ks
  • Dřeviny odborně ošetřené: 6 ks
  • Dřeviny ke kácení: 6 ks

Předpokládaný harmonogram prací:

22. - 26. února 2021

Mapa

 

ulice Horní

Popis lokality:

Ulice Horní je v současnosti prakticky bez stromů až nap ár roztroušeně rostoucích kusů. Nově je pro tuto lokalitu navrženo stromořadí lip velkolistých. Tyto lípy s velkými korunami byly zvolené s ohledem na šířku silnice.

Předpokládaný rozsah úprav:

  • Nová výsadba dřevin: 24 ks
  • Dřeviny odborně ošetřené: 0 ks
  • Dřeviny ke kácení: 0 ks

Mapa

 

ulice Brněnská

Popis lokality:

Brněnská ulice je v současnosti téměř bez stromů. Je zde pouze několik stromů roztroušených po okolních plochách, jsou to však zpravidla přestárlé a nevhodné náletové kusy. Nová výsadba je vhodně nahradí, bude zde vysazené zcela nové stromořadí. To je rozděleno na dva úseky. V prvním úseku mezi volejbalovými kurty a kruhovým objezdem zahradníci doplní výsadbu před Agenturou ochrany krajiny a pod Enpekou. Ve druhém úseku od kruhového objezdu dále vznikne stromořadí úplně nově. Pro tuto lokalitu zvolili odborní projektanti s ohledem na šířku ulice zimní duby s velkou korunou.

Předpokládaný rozsah úprav:

  • Nová výsadba dřevin: 55 ks
  • Dřeviny odborně ošetřené: 0 ks
  • Dřeviny ke kácení: 13 ks

Předpokládaný harmonogram prací:

1. - 5. března 2021

Mapa 1

Mapa 2

 

Dokumenty k nahlédnutí:

Návrhy kácení

PR 01a – ulice Drdlova, Veselská, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 1. máje, Barákova

PR 01b – ulice Jungmannova, Bezručova, Santiniho

PR 01c – ulice Dolní, Horní, Brněnská

Osazovací plány

PR 02a - ulice Drdlova, Veselská, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 1. máje, Barákova

PR 02b - ulice Jungmannova, Bezručova, Santiniho

PR 02c - ulice Dolní, Horní, Brněnská

Dendrologický průzkum

PR 03

 

>> Obnova zeleně 2018