Stavební úpravy - Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 - 2. ZŠ

Banner: OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj | Pro vodu, vzduch a přírodu

Projekt byl realizovaný v roce 2010 – 2011 a byl spolufinancovaný Evropskou unií, Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jeho součástí bylo zateplení obvodového pláště, výměna tvorových výplní a zateplení střechy.

Celkové způsobilé náklady:   7.646.850,- Kč
Dotace ze strukturálních fondů: 6.499.823,- Kč
Dotace ze SFŽP: 382.342,- Kč
Celkové výdaje: 10.196.850,- Kč

 

Zahájení realizace projektu: 01.11.2010

Ukončení realizace projektu: 30.11.2011

 

Dodavatel stavby: MEGALITY spol. s r.o., Žďár n.S.

Projektant: Ing. Josef Pohanka, Nové Veselí

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel: Státní fond ŽP ČR

Operační program: OPŽP, www.opzp.cz

 

Pohled na budovu 2. ZŠ