Stavební úpravy - Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Banner: OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj | Pro vodu, vzduch a přírodu

Projekt realizovaný v roce 2008 – 2009, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce a dokončení výměny tvorových výplní. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 219,7 t/rok a k úspoře energie o cca 2.100 GJ/rok.

Celkové uznatelné náklady:   12.659.584,- Kč
Příspěvek z fondu EU: 10.760.646,- Kč
Příspěvek SFŽP ČR: 632.979,- Kč
Příspěvek města Žďáru nad Sázavou: 1.265.959,- Kč

 

Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí

Operační program: Operační program Životní prostředí, www.opzp.cz

Dodavatel stavby: Gremis spol. s r.o., Velké Meziříčí

 

Pohled na vstup budovy 4. ZŠ

Celkový pohled na budovu 4. ZŠ