Žďárský Santiniho okruh za poznáním a aktivním využitím – Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž

LOGO Evropská unie - Evropský fonf pro regionální rozvoj - Investice do vaší budoucnosti

LOGO Kraj Vysočina

 

Cílem projektu, jehož příprava byla zahájena v prosinci 2011, bylo vybudování moderního volnočasového areálu u Pilské nádrže s návazností na informace o Santiniho stavbách v ČR. Nejprve byla pro toto území zpracována studie, která byla projednána v září 2012 s veřejností a schválena v radě a zastupitelstvu města. Součástí projektu se stala další úprava území v sousedství kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Tato úprava spočívala ve vybudování další pěší trasy na severozápadním svahu a její napojení na stávající naučnou stezku. Celou akci zastřešil propagační materiál nejen o novém areálu, stezce, památce UNESCO, ale také o nové trase vedoucí po zajímavostech a památkách ve městě.

 

Projektant: Ateliér WIK, Brno – Ing. arch. Vít Vencour, Ing.arch. Michal Kasal
Projekce zahradní, krajinná a GIS, Brno – Ing. Aleš Finstrle
Technický dozor: GARANT spol. s r.o., Žďár n.S. – p.Jaroslav Grodl
Dodavatel stavby:    Sdružení Santiniho okruh zastoupené firmou HABAU CZ, České Budějovice
a HELD&FRANCKE Baugesellschaft, Linz
Termín realizace: září 2013 – červenec 2014
Cena stavby: 32 mil. Kč vč. DPH
Dotace: 22,9 mil. Kč
Poskytovatel dotace: ROP Jihovýchod
Provozovatel: SPORTIS, příspěvková organizace města

Aktuality a podrobnosti o provozu včetně podrobností najdete na www.pilak.cz .

 


Situace "Pilák"

 


Situace "Zelená hora"

 

 

 

Foto z realizace: