Zlepšení ekologické výchovy ve Žďáře

Dotace z Fondu Vysočina: „Ekologická výchova 2018“

Název akce: Zlepšení ekologické výchovy ve Žďáře nad Sázavou

Celkové náklady: 40 931,58 Kč, dotace: 22 471 Kč

 

Podpora každoročně pořádané akce pro děti ze 4.tříd žďárských základních škol  „S lesníkem do lesa“, tisk a distribuce letáků na téma předcházení vzniku odpadů (zdarma do každé domácnosti).

Podpořil Kraj Vysočina - Fond Vysočiny