Zlepšujeme životní prostředí ve Žďáře

Město Žďár nad Sázavou v rámci zlepšování životního prostředí ve městě realizovalo:

  1. Akci „S lesníkem do lesa 2017“ – pro žáky 4. tříd základních škol ve městě, akce proběhla dne 23. června 2017 v městských lesích a byla zábavně soutěžní formou zaměřená na environmentální výchovu a osvětu v oblasti odpadů, ovzduší, ochrany přírody, úspor a zdrojů energie, těžbu dřeva, práci v lese apod.
  2. Akci „Sovička“ –  realizována byla dne 14. září 2017 ve spolupráci s městskou policií, oddílem skautů a neziskovou organizací Kolping – mateřské centrum Srdíčko. Jednalo se o soutěžně naučnou akci především pro rodiče s dětmi, mateřské školy a širokou veřejnost
  3. Tisk 11 000 ks brožur na recyklovaném papíře zaměřených na separaci odpadu ( vloženo do městského periodika, do každé domácnosti zdarma)

Na finančních nákladech akce se podílel Kraj Vysočina v rámci grantového programu: Životní prostředí 2016.

Fond Vysočiny