Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou 2

Státní fond dopravní infrastruktury

 

Akce: „Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou 2“

ISPROFOND 5617510138

byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

 

Předmět akce: úprava stávajícího přechodu pro chodce, prodloužení chodníku od parkoviště, úprava stávající autobusové zastávky (zálivu), mobiliář, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení.

 

Náklady celkem: 4 336 727 Kč

Dotace: 1 865 000 Kč