Nádražní - městská třída

zveřejněno: 25. 11. 2020

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu řešeného prostoru ulice Nádražní. Záměrem města jako zadavatele bylo vytvořit významnou městskou třídu s fungujícím parterem. Cílem bylo nalézt optimální organizaci uličního prostoru z hledisek kvalitního veřejného prostranství, pěšího pohybu a pobytu, motorové a nemotorové doprava, dopravy v klidu, mobiliáře a osvětlení, materiálového řešení povrchů.

Datum konání soutěže: 15. listopadu 2016 - 27. ledna 2017

Soutěže se zúčastnilo 14 architektonických a projektových kanceláří. Mezi ně bylo rozděleno celkem 370 000 Kč.

 

Seznam soutěžících:

Návrh č. 1 Gregor – projekt- invest, s.r.o.
Návrh č. 2

2. místo, autor obdržel 100 000 Kč
MgA. Ondřej Císler, Josef Choc, Vojtěch Ružbatský,  Markéta Poláčková, Barbora Skalová

Návrh č. 3 Jiří Vítek, Kristýna Uhrová, Jiří Železný
Návrh č. 4 Ing. arch. Jan Psota – autor obdržel odměnu 35 000 Kč
Návrh č. 5 Ing.arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Pavel Grasse
Návrh č. 6 MgA. Marcela Steinbachová Ph.D.
Návrh č. 7

1. místo, autor obdržel 170 000 Kč
Ing. arch. Rudolf Grimm, Ing. Martina Grimmová, Ing. arch. Oliver Kálnássy, Ing. arch. Vladimír Fialka

Návrh č. 8 Ing. arch. Tomáš Dvořák
Návrh č. 9 3. místo, autor obdržel 65 000 Kč

Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá

Návrh č. 10 Ing. arch. Adam Fröhlich, Bc. Petr Srogončík, Bc. Anna – Maria Žílová
Návrh č. 11 Ing. arch. Václav Matějka
Návrh č. 12 Mgr. Ing. Lucie Radilová, Ing. arch. Barbora Fišerová, Ing. arch. Soňa Matulová
Návrh č. 13 Ing. arch. Milan Domkář, Ing. arch. Jan Čeleda
Návrh č. 14 Mgr. Art. Ján Kohút, Mgr. Art. Daniel Silva

 

Informace o průběhu soutěže najdete také na webu České komory architektů