Potenciál města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 25. 11. 2020

Předmětem soutěže byl návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení lokality ulice Neumannova, městská magistrála (silniční průtah přes náměstí Republiky) a Atrium za obchodními domy.

Datum konání soutěže: 4. listopadu 2019 - 6. února 2020

Soutěže se zúčastnilo 9 architektonických a projektových kanceláří. Mezi ně bylo rozděleno celkem 450 000 Kč.

 

Seznam soutěžících:

Návrh č. 1 MgA. Dušan Štefanič, Ing. arch. Vladimír Fialka
Návrh č. 2

3. místo, autor obdržel 100 000 Kč

Grimm architekti - Ing. arch. Rudolf Grimm, Ing. arch. Martina Grimmová, Ing. arch. Klára Zahradníčková MA, Ing. arch. Štěpán Matějka, spolupracovali: Ing. arch. Zdeňka Krejčová, Ing. arch. Alexandra Krejší

Návrh č. 3

1. místo, autor obdržel 200 000 Kč

MS plan s.r.o. - Ing. arch. Michal Šourek, Akad. arch. Pavel Hřebecký, spolupracovali: Ing. arch. Kateřina Holotvá, Ing. arch. Linda Svobodová, Ing. arch. Milan Ševčík, Bc. Kateřina Fišerová
Návrh č. 4 Ing. arch. Jiří Šerek
Návrh č. 5 Ing. arch. Jiří Vítek, Arch Design s.r.o., spolupracovali: Ing. arch. Iva Kopřivová, Karin Krettková, Bc. Roman Bolcek, Bc. Václav Hurník, Jiří Honzák
Návrh č. 6 Studio COSMO s.r.o. - Ing. arch. Jiří Kabelka, Ing. arch. Tereza Kabelková, Ing. arch. Viktor Kákoš, Bc. Marie Kubátová, Bc. Petr Moschner
Návrh č. 7

2021 s.r.o. - Ing. Arch. Marián Lucký, Ing. Arch. Peter Lényi, Ing. Arch. Ondrej Marko, Ing. Arch. Jana Kvasniaková, Ing. Anna Kvasniaková, Ing. Arch. Lenka Borecká

Návrh č. 8 Norma architekti, s.r.o. - Jana Moravcová, Tomáš Gelien, Ludmila Haluzíková, Vanda Kotková
Návrh č. 9

2. místo, autor obdržel 150 000 Kč

Ing. arch. Miroslava Zadražilová, Ph.D., Ing. arch. Jakub Czapek, Ing. arch. Karolína Langnerová

 

Informace o průběhu soutěže najdete také na webu České komory architektů