Akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 9. 11. 2020

Dotace z Fondu Vysočina

Název akce: Akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů města Žďár nad Sázavou

Celkové náklady akce: 45 880 Kč

Dotace : 45 000 Kč

 

Projekt s názvem „Akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů města Žďár nad Sázavou“ podpořil finanční částkou 45 000 Kč  Kraj Vysočina. Pořídily se zásahové obleky vč. příslušenství.

 

Kraj Vysočina