Dopravní telematika

zveřejněno: 2. 12. 2019

Projektant: SAGASTA s.r.o.
Realizátor: ELTODO, a.s.
Cena: 10 474 023,70 Kč bez DPH
Termín dokončení:

30. července 2020

Akce je podporována: Integrovaný regionální operační program
Kontaktní osoba: Ing. Dana Wurzelová

 

Popis projektu:

Pod pojem „dopravní telematika“ spadají především navigační systémy a systémy řízení dopravy ve městech ale také například poskytování aktuálních informací o veřejné dopravě. Projekt dopravní telematiky ve Žďáře nad Sázavou je jednou z aktivit Smart City.

Projekt dopravní telematiky ve Žďáře nad Sázavou řeší komplexní a funkční systém dopravní telematiky pro preferenci veřejné dopravy ve městě. Ucelený inteligentní dopravní systém zajistí preferenci městské hromadné dopravy před ostatní dopravou a její plynulý průjezd přes všechny klíčové křižovatky města Žďár nad Sázavou. V rámci tohoto projektu dojde k instalaci systému telematiky na stávajících pěti světelných signalizačních zařízení (semaforů) včetně pořízení softwaru a hardwaru telematického zařízení, vybudování systému informování cestujících prostřednictvím webové aplikace, aplikace pro mobilní telefony. Cílem projektu je zkvalitnění a zrychlení provozu MHD, který povede ke zvýšení preference veřejné dopravy ve městě a zkvalitnění služeb cestujícím prostřednictvím moderního informačního systému, podpora udržitelných forem dopravy a podpora specifických potřeb osob se sníženou schopností orientace a pohybu v přístupu k aplikacím a službám inteligentního dopravního systému.