Energetické úspory bytových domů v ZR 3 - svobodárny č. 3 a č. 7

zveřejněno: 16. 4. 2018

Integrovaný regionální operační program

Město Žďár nad Sázavou je majitelem dvou bytových domů na adrese Revoluční 1871/30, Žďár nad Sázavou 3 (tzv. svobodárna č. 3) a na adrese Brodská 1932/43, Žďár nad Sázavou 3 (tzv. svobodárna č. 7). Projekt se týká obou uvedených bytových domů s cílem významného snížení energetické náročnosti těchto domů. Oba domy se nacházejí v sociálně vyloučené lokalitě ve Žďáře nad Sázavou 3 a jejich byty slouží městu k nabídce sociálních a startovacích bytů.

Cílem projektu je realizace opatření ke snížení energetické náročnosti se zaměřením na snížení konečné spotřeby energie prostřednictvím energeticky vědomé úpravy těchto budov. Dle PENB z výchozího stavu F do cílového stavu B u obou řešených budov a současně dosažení úspory energie ve výši 73,78% u svobodárny č. 3 a 74,70% u svobodárny č. 7.

 

Parametry a cíle projektu

Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů z výchozí hodnoty 2 779,63 GJ/rok na cílovou hodnotu 926,34 GJ/rok.
Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů 181,62 tun ekvivalentu CO2/rok.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.