Komunikace Farská humna

zveřejněno: 11. 4. 2019

V rámci stavby „Komunikace Farská humna“ bude dokončena, zokruhována, stávající asfaltobetonová komunikace v š. 3 m s předností pro pěší a cyklodopravu. Tako komunikace byla v rámci regulačního plánu navržena jako běžecký případně in-line okruh. Kolem tohoto úseku bude dokončeno veřejné osvětlení a terénní úpravy. Zároveň bude provedeno zatrubnění stávajícího příkopu, upraveno rozcestí (klavír) podle návrhu městské architektky krajinářky, Mgr. Ing. Radilové, do kombinace dlažeb a vysázena náhradní výsadba.

 

Projektant: Ing. Matýsek, UNIPROJEKT Žďár n.S.
Stavbu provádí: VHS Žďár nad Sázavou
Termín realizace: 26. 3. - 3. 6. 2019
Cena:

2 mil. Kč vč. DPH

           

Zákres do ortofotomapy

Situace