Libušínská ulice

zveřejněno: 1. 6. 2020
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Garant akce:

Odbor komunálních služeb

Dodavatel: PORR a.s.
Cena stavby: 1,7 mil. Kč
Termín realizace:

květen 2020

 

Oprava povrchu místní komunikace.