Pracovní skupiny MAP II

Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou

Aktuality   Řídící výbor 

 Pracovní skupiny

Dokumenty a výstupy projektu  Odkazy   Kontakt

 

V rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150, bylo ustanoveno 5 pracovních skupin (PS) - 4 povinné a 1 volitelná. Složení i náplň práce pracovních skupin bylo schváleno na 2. setkání Řídícího výboru MAP II dne 18. 9. 2018.
Pracovní skupiny plánují stěžejní oblasti a aktivity, které se budou v projektu MAP II řešit a realizovat, dále plánují, v čem se budou subjekty v území zlepšovat, jaké nové výukové metody je možné si vyzkoušet a jaké nové pomůcky pořídit.
Pracovní skupiny se budou scházet minimálně 4x ročně, ať již samostatně nebo společně (setkání všech skupin najednou). Snahou bude postupné zapojení všech MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM, SVČ a dalších institucí po dobu trvání projektu tak, aby žádná instituce nebyla ochuzena o možnost zapojit se do rozvoje vzdělávání na území ORP Žďár nad Sázavou.