Řídící výbor MAP II

Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou

Aktuality   Řídící výbor 

  Pracovní skupiny

Dokumenty a výstupy projektu  Odkazy   Kontakt

 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Žďár nad Sázavou.Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP. Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Řídící výbor si volí svého předsedu a řídí se platným Statutem a Jednacím řádem.

Členové řídícího výboru

 

JMÉNO ZÁSTUPCE

FUNKCE

Zástupci RT MAP

Ing. Josef Klement

(předseda řídícího výboru)

místostarosta Města Žďár nad Sázavou

Mgr. Petr Sedlák

vedoucí OŠKSM, MěÚ Žďár nad Sázavou

Zástupci zřizovatelů škol

Mgr. Radek Pátek

obec Velká Losenice

Zástupci vedení škol

Mgr. Iveta Klusáková

ředitelka MŠ Žďár nad Sázavou

PaedDr. Jaroslav Ptáček

ředitel 4. ZŠ Žďár nad Sázavou

Mgr. Marta Novotná

ředitelka ZŠ Nížkov

Učitelé

Bc. Věra Veselá

vedoucí učitelka MŠ Polnička

Monika Kovalská

vedoucí učitelka MŠ Nové Veselí

Zástupce školních družin

Jana Judová

vychovatelka, 3. ZŠ Žďár nad Sázavou

Zástupci ZUŠ

Mgr. Dana Foralová

ředitelka ZUŠ Žďár nad Sázavou

Zástupce organizací neformálního vzdělávání a SVČ

Mgr. Luboš Straka

ředitel Active - SVČ, p. o., Žďár nad Sázavou

Mgr. Roman Kratochvíl

ředitel Knihovny M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou

Zástupce KAP

Ing. Jana Hadravová, MPA 

vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání OŠMS, Kraj Vysočina

Zástupce kraje

Mgr. Dušan Vichr

vedoucí Oddělení strategického plánování, Kraj Vysočina

Zástupce rodičů

Ing. Tomáš Poul

zástupce rodičů, Školská rada ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou

Milena Houfová

zástupce rodičů, MŠ Žďár nad Sázavou

Zástupce obcí, které nezřizují školu

Ing. Jan Bogaň 

starosta obce Lhotka

Lokální konzultant ASZ

Eva Nováková 

konzultantka inkluzivního vzdělávání  

Zástupce MAS působící na území MAP

Jaroslava Hájková

vedoucí zaměstnanec pro SCLLD MAS Havlíčkův kraj

Zástupce Centra projektu podpory SRP (NIDV)

Bc. Soňa Baueršímová, DiS.

odborný poradce Centra podpory SRP

 

 Setkání ŘV MAP II ORP Žďár nad Sázavou

17.12.2021 Pozvánka Zápis
8. 6. 2021 Pozvánka Zápis
30. 4. 2021 Pozvánka Zápis
4. 12. 2020 Pozvánka Zápis
16. 6. 2020 Pozvánka Zápis
26. 11. 2019 Pozvánka Zápis
9. 4. 2019 Pozvánka Zápis
18. 9. 2018 Pozvánka Zápis
24. 4. 2018 Pozvánka Zápis