Velký Posměch - projekt

zveřejněno: 26. 5. 2020
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Garant akce: Odbor rozvoje a ÚP
Projektant: AGROPROJEKT Brno -  doc. Doležal 
Cena projektové dokumentace: 800 tis. Kč
Termín realizace:  2020 - 2021

 

Projekt zpracuje možnosti přestavby suchého poldru Velký Posměch na rybník, který by zadržoval dešťovou vodu z budované Průmyslové zóny Jamská II.