Velký Posměch - projekt

zveřejněno: 26. 5. 2020
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Garant akce: Odbor strategického rozvoje a investic
Projektant: AGROPROJEKT Brno -  doc. Doležal 
Cena projektové dokumentace: 800 tis. Kč
Termín realizace:  2020 - 2021

 

Projekt zpracovává přestavbu plánovaného suchého poldru, který měl nahradit rybník Velký Posměch zpět na rybník, který by zadržoval dešťovou vodu z budované Průmyslové zóny Jamská II a zároveň reagoval na zámět modrozelené infrastruktury v nové průmyslové zóně.