Bezpečně do škol – 4. ZŠ

zveřejněno: 26. 5. 2020
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Garant akce: Odbor strategického rozvoje a investic
Projektant: PROFI Jihlava spol. s.r.o.
Cena projektové dokumentace: 240 tis. Kč

 

Aktuálně: tvorba projektové dokumentace

 

Projekt řeší změnu stávající křižovatky na oválnou s navazujícími přeložkami chodníků a odstavných parkovacích míst včetně „kiss and ride" u ZŠ Švermova.