Bytové domy Sázavská - Dostupné bydlení

zveřejněno: 16. 2. 2021

Projekt směřuje k vytvoření cca 32 bytů pro nízkopříjmové domácnosti a současně osoby znevýhodněné a o ně pečující. Stavební práce by měly začít ve druhé polovině roku 2021. V první etapě bude budovám jeden bytový dům zahrnující polovinu bytů s dostupným bydlením. Oba bytové domy budou stavebně spojeny s bytovým domem pro bydlení se závazky. Autorem projektu je architektonické studio Kuba&Pilař.