Místní komunikace Jamská-Saller

zveřejněno: 16. 2. 2021

Ve druhé půli roku 2021 bude zahájena výstavba místní komunikace propojující obchodní centrum Saller s Jamskou ulicí. Součástí je vybudování komunikace, okružní křižovatky na Jamské ulici, zastávky MHD, společného pásu pro chodce a cyklisty, inženýrských sítí a dalších objektů. Autorem projektu je projekční kancelář Profi Jihlava. Vedoucím projektantem je Ing. Bohumil Kotlán.