Energetický management pro Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 1. 4. 2021

Evropský sociální fond

Reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016893

Projekt „Energetický management pro Žďár nad Sázavou“ je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 - Efektivní veřejná správa.

 

Celkové způsobilé náklady projektu:

2 283 231,25 Kč

Dotace - 95 %:

2 169 069,68 Kč

Vlastní podíl města:

114 161,57 Kč

Zahájení projektu:

1. 4. 2021

Ukončení projektu:

31. 3. 2023

Kontaktní osoba:

Ing. Michal Bačovský
tel: 566 688 188
e-mail: michal.bacovsky@zdarns.cz

 

Projekt řeší rozšíření energetického managementu dle normy ISO 50001 ze současných 12 budov na zbývajících 74 městských budov a soustavu veřejného osvětlení ve Žďáře nad Sázavou. Cílem projektu je zahrnout městská zařízení s významnou spotřebou všech druhů energií a vody do systému energetického managementu (EnMS), pravidelně sledovat jejich spotřebu a navrhovat úsporná opatření. Zavedený systém energetického managementu bude následně certifikován dle normy ISO 50001.