Pracovní skupiny MAP III

Místní akční plán vzdělávání III ORP Žďár nad Sázavou

Aktuality   Řídící výbor 

 Pracovní skupiny

Dokumenty a výstupy projektu  Odkazy   Kontakt

 

V projektu MAP III ORP Žďár nad Sázavou pokračují stejné pracovní skupiny, které se osvědčily v předchozím čtyřletém projektu MAP II. Jedná se o 5 pracovních skupin - 4 povinné a 1 volitelná.
Obsahem práce pracovních skupin je výměna zkušeností a odborných znalostí v tématech dle svého zaměření, plánování aktivit spolupráce a aktivit škol v daných oblastech zaměření. Dále pracovní skupiny projednávají podklady a dokumenty v rámci realizace podaktivity A 1.8 Místní akční plánování (MAP) a podílejí se na evaluaci procesu MAP.
Pracovní skupiny se scházejí minimálně 4x ročně, ať již samostatně nebo společně (setkání všech skupin najednou).