Řídící výbor MAP III

Místní akční plán vzdělávání III ORP Žďár nad Sázavou

Aktuality   Řídící výbor 

 Pracovní skupiny

Dokumenty a výstupy projektu  Odkazy   Kontakt

 

Řídící výbor (ŘV) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Žďár nad Sázavou. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP. Řídící výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem, volí si svého předsedu.

 

Členové Řídícího výboru MAP III

Zástupci dle metodiky MŠMT Postupy MAP III

JMÉNO ZÁSTUPCE

FUNKCE

Zástupci realizátora projektu MAP

 

Rostislav Dvořák

místostarosta Města Žďár nad Sázavou

Mgr. Petr Sedlák

vedoucí OŠKSM, MěÚ Žďár nad Sázavou

Ing. Josef Klement

zastupitel Města Žďár nad Sázavou

Zástupce RT MAP

Ing. Radka Hudečková, Ph.D.

hlavní manažer projektu

Zástupci zřizovatelů škol

Mgr. Radek Pátek

starosta obce Velká Losenice

Zástupci vedení škol

Mgr. Iveta Klusáková

ředitelka MŠ Žďár nad Sázavou

PaedDr. Jaroslav Ptáček

ředitel ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Učitelé

Bc. Věra Veselá

vedoucí učitelka MŠ Polnička

Milena Houfová

učitelka MŠ Žďár nad Sázavou

Zástupce školních družin

Miroslava Kobylková

vychovatelka, ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6

Zástupci ZUŠ

Mgr. Dana Foralová

ředitelka ZUŠ Žďár nad Sázavou

Zástupce organizací neformál. vzdělávání a SVČ

Mgr. et Mgr. Romana Šimurdová

ředitelka Active - SVČ, p. o., Žďár nad Sázavou

Zástupce KAP

Ing. Jana Hadravová, MPA

vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání OŠMS, Kraj Vysočina

Zástupce kraje

Mgr. Dušan Vichr

vedoucí Oddělení strategického plánování, Kraj Vysočina

Zástupce rodičů

Ing. Tomáš Poul

Školská rada ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou

Zástupce obcí, které nezřizují školu

Ing. Jan Bogaň

starosta obce Lhotka

Zástupce MAS

Ing. Hana Chlubnová

projektový manažer MAS Havlíčkův kraj

Zástupce Centra podpory NPIČR

Bc. Soňa Baueršímová, DiS.

konzultantka akčního plánování

 

 

Jednání Řídícího výboru MAP III

04. 08. 2023

Pozvánka Zápis

31. 03. 2023

Pozvánka Zápis

21. 12. 2022

Pozvánka Zápis

30. 06. 2022

Pozvánka Zápis

31. 03. 2022

Pozvánka Zápis