Obnova polních cest

zveřejněno: 16. 2. 2021

V rámci koncepce SAARPLAN Krajina byly vytipovány 3 lokality – Vetla, Zelená hora a Vysocká, kde v letech 2020 a 2021 probíhá výsadba stromořadí a navrací se tak původní ráz těchto cest. Akce je koncipována jako dobrovolnická pod odborným dohledem. Konkrétní termíny i provedení jsou přizpůsobeny přírodním podmínkám a epidemiologické situaci.