Udržitelná energie a klima ve Žďáře nad Sázavou

zveřejněno: 14. 9. 2020


www.mzp.cz                www.sfzp.cz

 

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Garant akce: Ing. Michal Bačovský
Cena: 1,7 mil. Kč
Dotace:

1,1 mil. Kč

Termín realizace: květen 2020 – prosinec 2021
Kontaktní osoba: Ing. Michal Bačovský
michal.bacovsky@zdarns.cz

 

Cílem projektu je vypracovat ve Žďáře nad Sázavou komplexní přístup ke zvyšování energetické účinnosti budov, snižování emisí skleníkových plynů, podpoře udržitelné mobility, hospodaření s vodou, opatření proti vysokým teplotám, nakládání s odpadem a k dalším klimaticko-environmentálním tématům. Dosavadní snahy ve všech jmenovaných oblastech byly prováděny spíše ad hoc. Zároveň poskytnout systematickou podporu občanům, aby se sami přičinili o řešení výše uvedených témat.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima ve Žďáře nad Sázavou (SECAP) byl schválen zastupitelstvem dne 4. 11. 2021