Rekonstrukce povrchů Žďár n. S. 7 - Vodojem

zveřejněno: 1. 9. 2019

 

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Garant akce: Odbor rozvoje a ÚP
Projektant: Projektová kancelář PROZIS, Ing. Libor Klus, Mladá Boleslav
Dodavatel: Sdruženi COLAS a GREMIS – sídliště Vodojem
Cena stavby města: 83 mil. Kč s DPH
Termín realizace: 5. 12. 2019 – 17. 10. 2022

 

Generální oprava povrchů komunikací v sídlišti Žďár nad Sázavou 7. V rámci stavby dojde k opravě vodovodních a kanalizačních řadů v ulicích a následně k položení nových vrstev a povrchů komunikací a chodníků, bude instalováno nové veřejného osvětlení a dojde k úpravám navazující zeleně kolem komunikací. Ulice v sídlišti jsou řešeny nově jako pobytové, zmenšuje se v nich původní plocha asfaltových povrchů, dopravní pásy se kombinují s kostkami v místech parkovacích stání a manipulačních ploch. Cílem je zlepšení členitosti veřejného prostoru, a také zvýšení odvodu povrchových vod.

Celá stavba je rozdělena na 4.etapy. V 1.etapě bude provedena rekonstrukce ulice Štursova, horní část ulic Špálova, Makovského a Pelikánova. V 2.etapě bude provedena rekonstrukce dolní část ulic Pelikánova, Makovského a Špálova. V poslední etapě budou rekonstruovány ulice Ladova, Slavíčkova, Blažíčkova a Jamborova.

Vizualizace etap:

Etapa 2020
Etapa 2021
Etapa 2022