Průmyslová zóna Jamská II

Mapa

Google Maps

Apple Maps

Vizualizace
Vizualizace

 

Základní informace

Prodej pozemků zahájen

 

Rozloha

cca 10 ha

Pozemky

rozloha pozemků bude stanovena na základě dohody

Dostupná od

1/2021

Profil města pro investory 

 

Invest in Žďár nad Sázavou

 

   

 

Preferované obory

  • Průmysl 4.0
  • Technologie pro uhlíkovou neutralitu nebo nízko-emisní ekonomiku
  • Softwarové technologické firmy
  • Pokročilé průmyslové technologie
  • Lékařské a farmaceutické technologie, biomedicína a biotechnologie a příbuzné obory k výše uvedeným
  • Průmysl pokročilých technologií a materiálů
  • Firmy obecně s vysokým podílem přidané hodnoty práce
  • Stavebnictví a služby spojené se stavebnictvím v případě, že v okolí není zastoupen obdobný obor

Podrobné informace v dokumentu Podmínky prodeje pozemků v průmyslové zóně Jamská II

 

Modrozelená infrastruktura

Zastavěná plocha

maximálně 75 %

Zeleň na terénu

minimálně 25 %

Zeleň na konstrukci

minimálně 5 %

Technologická voda/ šedá voda

podporovány jsou technologie, které využívají srážkovou a šedou vodu v rámci technologie provozu

Osvětlení

vzhledem k lokaci zóny v těsné blízkosti CHKO Žďárské vrchy upřednostňujeme osvětlení areálů, které nebude navyšovat světelný smog

Komunikace

zadržování/vsakování vody na pozemku

Parkovací a manipulační plochy

upřednostňovat polopropustné a propustné povrchy

 

Podrobné informace v dokumentu Podmínky pro rozvoj a udržitelnost území

 

Dostupnost autem

Města

 

Jihlava

00:37

Brno

00:57

Olomouc 

01:45
Pardubice 00:58
Praha 01:45
Ostrava 02:30
Páteřní komunikace  
D1 / dálnice 00:24
Praha - Brno / železnice v místě

 

 

Průmyslové zóny a rozvojové plochy výroby ve městě Žďáru nad Sázavou – orientační plán 2017

 

Kontakty

JUDr. Stanislava Prokopová
+420 736 510 464
stanislava.prokopova@zdarns.cz
Odbor majetkoprávní – vedoucí odboru

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA
+420 739 477 703
starosta@zdarns.cz
Starosta města Žďár nad Sázavou