CHYTRÝ ŽĎÁR

» Aktuality

» Proč Smart City ve Žďáře?

» Jak začíná Chytrý Žďár?

» Co dalšího se hodí pro Chytrý Žďár?

» Kontakt

» Koncepce Smart City - ke stažení ZDE

» Stručná verze Koncepce SC - ke stažení ZDE

 

 

 

 

Logo Smart city

 

Poznámka: slovo „smart" se často překládá jako „chytrý". V dalším textu budeme používat oba pojmy bez rozlišení.

 

Co je Smart City

Smyslem konceptu Smart City je usnadnit život ve městě, zlepšit životní prostředí a snížit náklady na chod města. Hezké vysvětlení pojmu Smart City lze najít na webu Hospodářských novin.

Smart City je současný moderní koncept rozvoje města s využitím technologií jako je internet a tzv. chytré telefony. Tyto technologie umožňují sdílet aktuální informace s velkým množstvím uživatelů. Řada nápadů Smart City vznikla už dávno (např. sledování volných parkovacích míst), ale teprve rozšíření chytrých telefonů v poslední době dovolilo poskytnout tuto informaci včas řidičům, kteří právě chtějí zaparkovat.

Koncept Smart City se začal používat po roce 2010 ve velkých západních městech (např. Barcelona, Chicago, Vídeň), která se potýkají s dopravními problémy, bezpečností a s energetikou. Průkopníkem byla počítačová společnost IBM.

Koncept Smart City se postupně rozšiřuje i do menších českých měst jako Kolín, Písek, Třebíč, Hranice na Moravě, Opava a Valašské meziříčí.

 

Aktuality:

Dne 7. února se bude konat "Konference Čisté mobility a udržitelné energetiky".
Místo konání: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou.

Program:

 • 9:00 – Prezence a čas na ranní kávu
 • 10:00 – Úvodní slovo ředitele školy – Ing. Jaroslav Kletečka
 • 10:05 – Přivítání hostů konference starostou města – Ing. Martin Mrkos, ACCA
 • 10:10 – Perspektivy čisté mobility kraje Vysočina – Ing. Jan Hyliš, radní pro dopravu Kraje Vysočina
 • 10:20 – Rozvoj konceptu Smart City ve Žďáře nad Sázavou – Ing. Michal Bačovský, garant koncepce Smart City
 • 10:30 – Akumulace elektřiny pomocí redoxních průtočných baterií – Ing. Jiří Vrána
 • 11:00 – Multimodální čistá mobilita – Ing. Jiří Pohl, SIEMENS s.r.o.
 • 11:40 – Přestávka s občerstvením
 • 12:00 – Koncept provozu elektrických dvouzdrojových vozidel v regionální železniční dopravě v Kraji Vysočina prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc., Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
 • 12:20 – Aplikace dvouzdrojových vozidel trolej/akumulátor v osobní železniční dopravě Ing. Jan Plomer, České dráhy
 • 12:40 – Přestavba železničních jednotek Regio Panter na dvouzdrojová vozidla; elekrobusy a trolejbusy Dr. Ladislav Sobotka, zakladatel a generální ředitel ŠKODA ELECTRIC a.s.
 • 13:00 – Z Hostětína do Evropy (i dále) – udržitelná komunální energetika a příklady iniciativ na ochranu klimatu RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., Ekologický institut Veronica
 • 13:20 – Vystoupení zástupce Ministerstva životního prostředí Mgr. Pavly Vidanové koordinátorky Paktu starostů a primátorů pro ČR, která také představí podmínky Výzvy SFŽP pro podporu elektrovozidel
 • 13:40 – Prezentace praktických zkušeností s provozem elektromobilů – Petr Medveď, taxislužba Olomouc
 • 14:00 – Jak se rodil chytrý wallbox – Michal Novák, student 4. ročníku SPŠ Žďár nad Sázavou
 • 14:20 – Závěrečná diskuze

http://czechsmartcitycluster.com/udalost/konference-ciste-mobility-a-udrzitelne-energetiky/?instance_id=154


V prosinci byly ověřovány vlastnosti elektromobilu Hyundai Ionic, který městu bezplatně zapůjčila firma Hyundai Motor Czech s.r.o. - Oficiální dovozce vozů značky Hyundai do České republiky.

Nabíjení elektromobilu u nabíjecí stanice ČEZ v Praze při cestě do Žďáru
Nabíjení elektromobilu u nabíjecí stanice ČEZ v Praze při cestě do Žďáru


 

Na podzim 2018 probíhalo testování elektromobilu Smart fot Two ED pro potřeby Městského úřadu a příspěvkových organizací města. Výsledky budou uveřejněny v únorovém čísle Žďárského zpravodaje.

Elektromobily Smart for Two před budovou SPŠ. První vůz je soukromý a druhý zapůjčila městu společnost E.ON.
Elektromobily Smart for Two před budovou SPŠ. První vůz je soukromý a druhý zapůjčila městu společnost E.ON.


 

Dne 20. 9. 2018 organizoval Žďár spolu s Krajem Vysočina přehlídku udržitelných forem dopravy – viz foto níže. Občané města si mohli vyzkoušet elektromobily, ekola i e-koloběžky a zeptat se jejich majitelů a prodejců.

20. 9. 2018

 

Proč Smart City ve Žďáře?

Žďár nad Sázavou se díky prozíravému vedení od 60. let rozvinul v moderní a technicky vyspělé město. Obyvatelé Žďáru jsou na úrovni doby a běžně používají informační a komunikační technologie. Obě tyto podmínky jsou nutné pro uplatnění Smart City. Koncept Smart City bude ve Žďáře využit pro řešení skutečných problémů města (např. parkování, sledování aktuální polohy autobusů, odečty energií v městských budovách). K reálným problémům budeme hledat řešení, která jsou v souladu se Smart City. Nebudeme zavádět cokoliv, co je momentálně populární, ale pro Žďár by to nemělo přínos.

Jako první město v České republice má Žďár nad Sázavou logo pro Smart City:

 

Jak začíná Chytrý Žďár?

Uplatnění konceptu Smart City vyžaduje systematický přístup. Město Žďár nad Sázavou dostalo dotaci z OP Zaměstnanost na rozjezd Smart City v následujících oblastech:

a) vytvoření koncepce Smart City „Chytrý Žďár“

Koncepce Chytrý Žďár určí, které projekty řešit přednostně a které až později. Zásadní je, aby na sebe navzájem navazovaly a doplňovaly se. Do vytváření koncepce se může zapojit každý občan města, který bude mít zájem. Na Koncepci se začne pracovat na podzim 2018.

b) hardware a software pro Chytrý Žďár

Fungující Smart City využívá velké množství dat o chodu města (např. záznamy o spotřebě energie v základních školách). Na základě těchto dat se plánuje a rozhoduje o dalším rozvoji (např. kterou ze ZŠ zateplit a jakým způsobem). Data je potřeba uchovávat na odpovídajících serverech a zpracovat příslušným softwarem. Získaná data budou rovněž k dispozici občanům města ve srozumitelné podobě včetně mapového podkladu (aby např. získali podklady, zda se v jejich domě vyplatí investovat do tepelné izolace). Digitální data jsou dnes cenným zbožím. Tento majetek zůstane k dispozici jen Žďáru, protože bude uložen na ždárských serverech.

c) generel dopravy

Doprava ve Žďáře je stále obtížnější. Lze ji zlepšit dobře nastaveným generelem (plánem) dopravy, který zahrnuje mj. i řízení všech světelných křižovatek. Generel je také nutný pro vytvoření nového územního plánu, který bude obsahovat i trasu a kapacitu obchvatu města. Generel bude řešit i parkování a cyklistiku.

d) pasport komunikací

Pasport (digitální přehled) komunikací obsahuje informace o všech silnicích, mostech a dopravních značkách ve Žďáře. Součástí jsou i údaj o sítích vedených pod silnicemi (kanalizace, plyn, kabely). Pasport usnadní plánování údržby komunikací včetně toho, že jedna část komunikace se nebude rozkopávat dvakrát krátce po sobě (např. kvůli rozvodům vody a následně plynu).

Výše uvedené čtyři záměry jsou nutným začátkem, ale pro občany lze v rámci konceptu Smart City udělat více.

 

Co dalšího se hodí pro Chytrý Žďár?

Smart mobilita
Řeší se platební systémy v MHD; návaznost MHD na vlaky; informace o odjezdech místních i meziměstských spojů; další podpora cyklistické dopravy po městě; parkovací systémy – informace pro řidiče o volných místech; preference MHD na křižovatkách; jednotná jízdenka v rámci celého kraje; nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola, která jsou zvláště perspektivním způsobem ekologické dopravy

Smart životní prostředí
V městských budovách (ZŠ, MŠ, Dům kultury, Zimní stadion, Relaxační centrum aj.) lze úsporněji hospodařit s energií – ušetří se peníze i emise. Řeší se odpadové hospodářství s důrazem na třídění odpadu a recyklaci. Pozornost se věnuje šetření s vodou. Připravuje se obnova veřejného osvětlení, které omezí světelný smog a bude mít nižší spotřebu elektřiny.

Smart lidé
Města bude zveřejňovat co nejvíce informací na webu, volně dostupné pro občany (tzv. otevřená data). Tato data lze dále využít například pro plánování podnikatelských činností. Nyní už je k dispozici mapový podklad pro pasport zeleně ve městě.

Co z Chytrého Žďáru už funguje?
Některé jednotlivé projekty Smart City jsou ve Žďáře již realizovány. Vznikl navigační systém pro turisty ZDAR4U. Na centrálním parkovišti byla postavena nabíječka pro elektromobily a elektrokola. Nabíječky pro e-kola jsou rovněž u staré radnice. Na území města se stavějí další cyklostezky. Městský úřad zavedl objednávkový systém, aby občané nemuseli čekat ve frontách. Zastávky MHD jsou vybaveny aplikací KdyPřijede, která informuje o poloze autobusu? Všechny uvedené projekty byly realizovány s výrazným partnerským podílem (systém ZDAR4U platil Kraj Vysočina ,nabíječku elektromobilů E.ON, aplikaci KdyPřijede platil ZDAR a.s.).

Jak Žďár používá koncept Smart City?
Žďár pozorně sleduje vývoj v jiných městech (např. Kolín, Milevsko, Val. Meziříčí) a přebírá z nich jen to, co se osvědčilo. Na oplátku jim poskytuje svoje zkušenosti.

Žďár navazuje kontakty s odborníky na jednotlivé části Smart City a sleduje vývoj v této oblasti. Podíleli jsme se na výzkumném projektu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity. Spolupracujeme se ČVUT v Praze a předními technologickými firmami.

Smart City jako oživení trhu práce ve Žďáře
Koncept Smart City hodně využívá informační a komunikační technologie. Rozvoj těchto technologií stojí na práci programátorů a jiných kvalifikovaných IT odborníků. Právě takoví profesionálové pochází velmi často z místních středních škol. Město Žďár nad Sázavou chce přitahovat své absolventy zpět. Chce jim nabídnout možnost podílet se na rozvoji města a využívat přitom svoji kvalifikaci v IT. Cílem je, aby absolventi žďárských středních škol vystudovali VŠ, získali praxi a v době zakládání rodiny se vraceli do Žďáru. Vítáni jsou samozřejmě všichni šikovní Žďáráci, ne jen IT odborníci. Město Žďár má tradici v oboru automatizace a to jak výukou na místní SPŠ, tak uplatněním u firem. Automatizace je klíčová pro nově nastupující Průmysl 4.0. Na tomto poli působí významné žďárské firmy DELL a ATX.

Chytrý Žďár je nepolitický koncept
Rozvoj Žďáru podle Smart City bude trvat déle než je volební období. Nejde o politickou, ale o odbornou činnost, ze které mohou mít prospěch občané města bez ohledu na aktuální politické obsazení radnice. Je třba, aby se rozvoj Žďáru podle konceptu Smart City stal cílem všech zodpovědných politických uskupení a jeho vývoj nebyl závislý na výsledku voleb.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Michal Bačovský
garant Smart City ve Žďáře nad Sázavou
michal.bacovsky@zdarns.cz