Strategie a koncepce

HLAVNÍ DOKUMENTY

  • Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou (2016 – 2028) - ke stažení ZDE
  • Akční plán (2019 – 2021) - ke stažení ZDE
  • SAAR LANDSCAPE PLAN - Krajinářská koncepce města - ke stažení ZDE

  

DALŠÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY MĚSTA

Generel dopravy - odkaz ZDE

Katalog bydlení - odkaz ZDE

Strategie centrum – ke stažení ZDE

Územní plán města – odkaz ZDE

Komunitní plán sociálních služeb města Žďár nad Sázavou pro období 2021 – 2024 – ke stažení ZDE

Strategický plán sociálního začleňování II. města Žďár nad Sázavou pro období 2022 - 2025 – ke stažení ZDE

Koncepce prorodinné politiky Města Žďár nad Sázavou pro období 2022 - 2024 - ke stažení ZDE

Strategie území správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a v oblasti administrativní podpory obcí (Dokument je zpracován na období 2015 až 2024) - ke stažení ZDE

Plán rozvoje sportu - ke stažení ZDE

Koncepce bydlení ve městě Žďár nad Sázavou – v přípravě
Strategie Farská humna – v přípravě
Strategie Zelená páteř města – v přípravě

Koncepce Smart City – ke stažení ZDE
Stručná verze Koncepce SC
– ke stažení ZDE

Koncepce SAARplan hřiště - ke stažení dokument č. 1, dokument č. 2, dokument č. 3

Adaptační strategie města - Cestovní mapa (Road map) k adaptaci na dopady změny klimatu pro město Žďár nad Sázavou - ke stažení ZDE

Standardy veřejných prostranství - odkaz ZDEmapa - ke stažení ZDE